Please select a page template in page properties.

Oppvarm tappevann og ha et lager av varme. Med beredere og tappevannssystemer.

Weishaupt varmtvannsberedere og tappevannssystemer passer perfekt til varmesystemene fra Weishaupt. Varmtvannsberedere og tappevannssystemer genererer varmt vann til hjemmet. Energiakkumulatorer samler, lagdeler og fordeler på intelligent vis varmen som tilføres fra forskjellige enheter (f.eks. kondenserende kjeler, varmepumper eller solfangere). På denne måten samles et lager av varme, som kan brukes etter behov for varmeforsyning i hele hjemmet.

Gjør varmesystemet komplett. Effektivt og økonomisk.

Beredere. Vann & varme klar til bruk.

Weishaupt varmtvannsberedere er viktige for energifordeling og energiregulering samt varmtvannsforsyning. Energiakkumulatorer styrer den tilførte energien og garanterer at den genererte varmen utnyttes effektivt.

Produktfordeler

 • Minimale varmetap
 • Høy energieffektivitet
 • Kompakt og plassbesparende konstruksjon
 • Innbydende og enkel design

Tappevanssystemer. Økonomiske & hygieniske.

Weishaupt tappevannssystemer passer perfekt til varmesystemene fra Weishaupt. De sentrale og desentrale tappevannssystemene fra Weishaupt oppfyller de høye kravene til hygienisk produksjon av varmtvann. Systemene kan f.eks. brukes i eneboliger flermannsboliger og i store leilighetskomplekser. Weishaupt tappevannssystemer kan også installeres i offentlige bygninger med stor fordel.

Produktfordeler

 • Hygienisk vannforsyning uten en bereder
 • Desentral og sentral varmtvannsberedning
 • Kompakt design klar til å installere
 • Gjeldende lovgivning om tappevann er overholdt

Beredere. Vann & varme klar til bruk.

Weishaupt varmtvannsberedere er viktige for energifordeling og energiregulering samt varmtvannsforsyning. Energiakkumulatorer styrer den tilførte energien og garanterer at den genererte varmen utnyttes effektivt.

Produktfordeler

 • Minimale varmetap
 • Høy energieffektivitet
 • Kompakt og plassbesparende konstruksjon
 • Innbydende og enkel design

Tappevanssystemer. Økonomiske & hygieniske.

Weishaupt tappevannssystemer passer perfekt til varmesystemene fra Weishaupt. De sentrale og desentrale tappevannssystemene fra Weishaupt oppfyller de høye kravene til hygienisk produksjon av varmtvann. Systemene kan f.eks. brukes i eneboliger flermannsboliger og i store leilighetskomplekser. Weishaupt tappevannssystemer kan også installeres i offentlige bygninger med stor fordel.

Produktfordeler

 • Hygienisk vannforsyning uten en bereder
 • Desentral og sentral varmtvannsberedning
 • Kompakt design klar til å installere
 • Gjeldende lovgivning om tappevann er overholdt
Up