Please select a page template in page properties.

Mange energikilder, ett krav: Pålitelig kvalitet.

Produkter fra Weishaupt. Forener form og funksjon.

Weishaupt utvikler energiteknologier. Med erfaring og kunnskap fra mer enn 70 år produserer vi funksjonelle, kondenserende gasskjeler, varmepumper og brennere til leiligheter, eneboliger, kommersielle eiendommer og industri. Kjelene og varmepumpene våre kan også suppleres med solvarme. Ingrediensene til et topp-produkt fra Weishaupt: Meget dyptgående utvikling og omhyggelig bearbeiding, høy pålitelighet og effektivitet. En ting til er veldig viktig: Designet er tilpasset funksjonen.

Kondenserende gasskjeler

Effektiv med kondenserende kjeler. Kan suppleres med f.eks. solfangere. Fra veggmonterte kjeler over store kjeler til kompakte løsninger med integrerte varmtvannsberedere.

Les mer
Varmepumper

Varm opp med fornybar energi fra luft, jord og vann.

Les mer
Solvarmeanlegg

Det ideelle supplement til kjelen. Både for oppvarming av tappevannet og som et supplement til oppvarmingen av hjemmet.

Les mer
Tappevannssystemer og energiakkumulatorer

Weishaupt energiakkumulatorer og tappevannsberedere er spesielt designet for Weishaupt varmesystemer. Både for oppvarming av tappevann via solvarme og ved en kombinasjon av forskjellige varmekilder.

Les mer
Brennere

Gass-, olje- og kombinasjonsbrennerne fra Weishaupt har bevist sin verdi på millioner av anlegg. Området spenner fra kompakte brennere på 40 kW til industribrennere på opptil 32.000 kW.

Les mer

Moderne oppvarming. Med gass.

I motsetning til mange prognoser vil gass fortsatt være det viktigste brennstoffet for oppvarmingsformål de neste tiårene. Løsningen er derfor kondenserende gasskjeler med høy effektivitet.

Bærekraftig varme. Fra fornybare energikilder.

Varmepumper omdanner den termiske energien, som er lett tilgjengelig i naturen, til varme, i stedet for å brenne gass eller olje. Luft, jord og vann brukes som varmekilder. Et perfekt, bærekraftig supplement til varmepumper og kondenserende kjeler: Solfangere.

Mer enn 70 års erfaring. I hver eneste brenner.

Siden 1952 har gass-, olje- og kombinajonsbrennere fra Weishaupt bevist sin verdi på millioner av anlegg. Over hele verden. De er effektive og pålitelige - som et resultat av et ubetinget fokus på kvalitet.

Et lager av varme. Med energiakkumulatorer.

Energiakkumulatorer fra Weishaupt samler, lagdeler og fordeler den genererte varmen fra de forskjellige energikildene (f.eks. kondenserende kjeler, varmepumper og solfangere) i henhold til økonomiske prinsipper. For eksempel for oppvarming av tappevann via solfangere.

Dine spørsmål.Våre svar.

Hvordan varme opp ordentlig nå til dags?

Hvis du vil varme opp huset ditt ordentlig, må du fokusere på fire ting:

  1. Det er viktig å velge et moderne og effektivt varmesystem slik at det ikke blir for dyrt å varme opp huset.
  2. Varmesystemet skal belaste klimaet minst mulig.
  3. Både i forbindelse med utskifting og når det gjelder anlegg for nybygg er det viktig å velge et kvalitetsprodukt som kan dekke behovet i mange år fremover.
  4. Varmesystemet skal være nøyaktig tilpasset forholdene i det aktuelle huset – det er mulig å sette sammen systemet av flere individuelle systemer og dermed finne individuelle løsninger.

Få råd fra en kompetent fagperson for å velge riktig system slik at du kan varme opp riktig.

Et godt varmesystem må gå økonomisk. Er de tidligere varmesystemene virkelig så forskjellige fra nye?

Ja, men hvordan? Å spare energi handler delvis om å spare penger, men også om å beskytte miljøet.

Uansett hvilken energikilde som brukes (sol, varmeenergi fra jord, vann og luft, eller gass, olje eller elektrisitet) – i dag handler det om å øke effektiviteten.

I eldre varmesystemer ledes ofte store mengder ubrukt energi ut gjennom skorsteinen. Med moderne varmesystemer som kondenserende olje- eller gasskjeler eller varmepumper kan det spares mye penger og mye energi. Mindre energi betyr også mindre forurensning.

Up