Please select a page template in page properties.

Dine spørsmål. Svarene våre.

Ofte stilte spørsmål om våre produkter, tjenester og om tilskudd.

Hvordan varme opp ordentlig nå til dags?

Hvis du vil varme opp huset ditt ordentlig, må du fokusere på fire ting:

  1. Det er viktig å velge et moderne og effektivt varmesystem slik at det ikke blir for dyrt å varme opp huset.
  2. Varmesystemet skal belaste klimaet minst mulig.
  3. Både i forbindelse med utskifting og når det gjelder anlegg for nybygg er det viktig å velge et kvalitetsprodukt som kan dekke behovet i mange år fremover.
  4. Varmesystemet skal være nøyaktig tilpasset forholdene i det aktuelle huset – det er mulig å sette sammen systemet av flere individuelle systemer og dermed finne individuelle løsninger.

Få råd fra en kompetent fagperson for å velge riktig system slik at du kan varme opp riktig.

Et godt varmesystem må gå økonomisk. Er de tidligere varmesystemene virkelig så forskjellige fra nye?

Ja, men hvordan? Å spare energi handler delvis om å spare penger, men også om å beskytte miljøet.

Uansett hvilken energikilde som brukes (sol, varmeenergi fra jord, vann og luft, eller gass, olje eller elektrisitet) – i dag handler det om å øke effektiviteten.

I eldre varmesystemer ledes ofte store mengder ubrukt energi ut gjennom skorsteinen. Med moderne varmesystemer som kondenserende olje- eller gasskjeler eller varmepumper kan det spares mye penger og mye energi. Mindre energi betyr også mindre forurensning.

En kondenserende kjele med en virkningsgrad på 110 %. Hvordan skal det forstås?

På grunn av den spesielle konstruksjonen av overflaten av varmeveksleren er en Kondenserende kjele  i stand til ikke bare å trekke varme fra forbrenningen, men også varme fra fordampningen ut av avgassene, hvoretter varmen ledes til kjelen. Røykgassene kondenserer i varmeveksleren og avgir varmen, som genereres, til kjelen. På denne måten kan den beregnede effektiviteten overstige den teoretiske grensen på 100%.

Kan man få støtte til solfangere?

Svaret er ja. Husk å søke om tilskudd før du bestiller solvarmesystemet.

Hvordan brukes et solvarmesystem fra Weishaupt best?

Det er to forskjellige måter å bruke Weishaupt solvarmesystemer på.

  1. Som et supplement til oppvarming av varmtvann til husholdningsbruk: For å oppnå et optimalt solutbytte må solfangerne vende direkte mot sør, og takhellingen skal være 45 grader. Imidlertid er det sjelden at begge kravene kan oppfylles. Dette kompenseres for ved å sette opp flere solfangere og justere skråningen.
  2. Som et supplement til boligoppvarming: Hvis solvarmen også brukes i tillegg til dette som et supplement til boligoppvarmingen, er det nødvendig å bestemme antall solfangere og størrelsen på solvarmetanken separat. På grunn av større varmebehov er det behov for flere solfangere og en større solvarmetank. Opptil 30 % av oppvarmingen av boliger og tappevann kan komme fra solvarme, noe som betyr at oppvarmingskostnadene kan reduseres med opptil 30 %.
Hvordan fungerer en varmepumpe?

En varmepumpe er et Varmesystem  som henter energi fra naturen. Jord, luft eller grunnvann kan brukes som energikilde. Ved hjelp av en kjølekrets i varmepumpen økes naturens energi til en høyere temperatur, som er egnet for oppvarming av en bygning. Ideelt sett kan en varmepumpe trekke opptil 75 % av boligens totale varmebehov ut av naturen. De resterende 25 % kommer fra strøm som varmepumpen trenger for å komprimere kjølemediet.

Hva betyr COP?

Når vi snakker om en COP eller effektfakor ved oppvarming, (Coefficient of Performance) i forbindelse med varmepumper, mener vi det såkalte effekttallet, som indikerer effekten til en varmepumpe ved visse driftsforhold. COP er ikke det samme som SPF-verdien (Seasonal Performance Factor), kalles også den totale årsvarmefaktor, som indikerer den samlede årlige effektiviteten til det totale anlegget i en bestemt bygning. For å kunne sammenligne effekttall og dermed forskjellige varmepumper, må de generelle forholdene være de samme. Det vil si at normen for målingen og måleforholdene må være den samme.

Hvilken oppvarmingsform er riktig for meg?

Det er ikke alltid lett å velge riktig oppvarmingsform. Det handler ikke bare om individuelle behov og personlige preferanser som å velge mellom Brennstoff  eller Fornybare energikilder . Men det er avgjørende at systemet passer til huset og varmebehovet. I tillegg må varmesystemet kunne kjøre økonomisk og verken være for lite eller for stort. Weishaupt kan gi deg råd om alle disse forholdene.

Hvorfor skal jeg beregne min totale årsvarmefaktor (SPF)?

Det er raskt og enkelt å beregne den totale årsvarmefaktoren (SPF - Seasonal Performance Factor) for Weishaupt varmepumper i hjemmet ditt. Du kan bruke beregningen til å søke om tilskudd eller for å måle effektiviteten til anlegget ditt.

Årsvarmefaktoren er et uttrykk for den totale varmen som genereres i løpet av et år basert på den totale elektriske energien. Kommer du til verdien 4, betyr den f.eks. at med en enhet elektrisk energi og tre enheter fra naturen genereres fire varmeenheter i løpet av et år.

Up