Please select a page template in page properties.

Du kan også søke uoppfordret.

Scroll

Send inn din uoppfordret søknad elektronisk.

Velkommen!

Vi er glade for at du vil søke hos oss.
Ønsker du å søke en Utdanningsplass hos Weishaupt elektronisk, så vennligst klikk her .

Personlige opplysninger

Vennligst oppgi din adresse og dine kontaktopplysninger slik at vi kan kontakte deg.

 
 
 

Dine kvalifikasjoner

Ditt yrke

Vedlegg filer

Det er viktig for oss å få tilstrekkelig informasjon om deg. Vi oppfordrer deg derfor til å legge ved relevante vedlegg med din nettsøknad. Vi legger særlig vekt på dine faglige kompetanser og kvalifikasjoner. Legg derfor ved søknaden din samt CV og eksamens- eller kursbevis.

Vi foretrekker å motta søknaden din som ett enkelt dokument i et av formatene: pdf, doc, docx, xls, ppt, rtf, txt. Hvis du ønsker det, kan du også legge ved et bilde (jpg) (maks. størrelse 10 MB).

Vedlegg flere filer

* SKALL fylles ut

Up