Please select a page template in page properties.

Bærekraftig varme. Fra fornybare energikilder.

Varmepumper omdanner energi som er lagret i omgivelsene til varme i stedet for å brenne gass eller olje. Luft, jord og vann brukes som varmekilder. Solvarme er perfekt egnet for oppvarming av tappevann og som et supplement til romoppvarming - og er både for varmepumper og for kondenserende kjeler en ideell løsning med fornybar energi.

Miljøvennlig og økonomisk: Oppvarming med fornybar energi.

Varmepumper. Økonomiske, effektive og støysvake.

Weishaupt varmepumper er blant de mest effektive og stille varmepumpene på markedet. Enten varmen utvinnes fra luften, jorden eller grunnvannet, kan du være sikker på at varmepumpen går økonomisk og pålitelig.

Produktfordeler

 • Varme fra jorden, vannet eller luften
 • Effektive og økonomiske
 • Støysvake under drift
Filter:

Hvordan fungerer en varmepumpe? Kort fortalt.

En varmepumpe tar opp energi fra omgivelsene – enten luften, jorden eller grunnvannet – ved hjelp av en varmeveksler og overfører energien til kjølemediet i kjølekretsen. Dette fører til at temperaturen på kjølemediet øker og det blir til damp. Derfor kalles denne varmeveksleren også en fordamper (1). I dampform økes trykket til kjølemediet, dvs. komprimeres, av den elektrisk drevne kompressoren (2). Dette varmer opp kjølemediet igen. Kjølemediet avgir varmen til varmekretsen ved hjelp av en varmeveksler. Denne varmeveksler kaldes kondensatoren (3), fordi størstedelen av den overførte energien oppnås gjennom ved kondensering. Kjølemediet er nå flytende og kaldere og fortsatt under trykk. Trykket på kjølemediet reduseres igjen ved hjelp av ekspansjonsventilen (4) og kjølemediet ledes til den delen av varmepumpen som absorberer varme. Her avsluttes kjølekretsen, som deretter starter på nytt.

Solvarmeanlegg. Dra nytte av solens energi.

Solfangere fra Weishaupt er ideelle som supplement til kondenserende kjeler eller varmepumper. Solfangerne er robuste og værbestandige. De egner seg både til oppvarming av tappevann og som et supplement til romoppvarmingen. Opptil 30% av det årlige energiforbruket kan spares ved å supplere med solvarme.

Produktfordeler

 • Dra nytte av den gratis energien fra solen
 • Oppvarmer tappevann og hus
 • Robuste og værbestandige

Varmepumper. Økonomiske, effektive og støysvake.

Weishaupt varmepumper er blant de mest effektive og stille varmepumpene på markedet. Enten varmen utvinnes fra luften, jorden eller grunnvannet, kan du være sikker på at varmepumpen går økonomisk og pålitelig.

Produktfordeler

 • Varme fra jorden, vannet eller luften
 • Effektive og økonomiske
 • Støysvake under drift
Filter:

Hvordan fungerer en varmepumpe? Kort fortalt.

En varmepumpe tar opp energi fra omgivelsene – enten luften, jorden eller grunnvannet – ved hjelp av en varmeveksler og overfører energien til kjølemediet i kjølekretsen. Dette fører til at temperaturen på kjølemediet øker og det blir til damp. Derfor kalles denne varmeveksleren også en fordamper (1). I dampform økes trykket til kjølemediet, dvs. komprimeres, av den elektrisk drevne kompressoren (2). Dette varmer opp kjølemediet igen. Kjølemediet avgir varmen til varmekretsen ved hjelp av en varmeveksler. Denne varmeveksler kaldes kondensatoren (3), fordi størstedelen av den overførte energien oppnås gjennom ved kondensering. Kjølemediet er nå flytende og kaldere og fortsatt under trykk. Trykket på kjølemediet reduseres igjen ved hjelp av ekspansjonsventilen (4) og kjølemediet ledes til den delen av varmepumpen som absorberer varme. Her avsluttes kjølekretsen, som deretter starter på nytt.

Solvarmeanlegg. Dra nytte av solens energi.

Solfangere fra Weishaupt er ideelle som supplement til kondenserende kjeler eller varmepumper. Solfangerne er robuste og værbestandige. De egner seg både til oppvarming av tappevann og som et supplement til romoppvarmingen. Opptil 30% av det årlige energiforbruket kan spares ved å supplere med solvarme.

Produktfordeler

 • Dra nytte av den gratis energien fra solen
 • Oppvarmer tappevann og hus
 • Robuste og værbestandige
Up