Please select a page template in page properties.

Oppvarming med fornybar energi. Dra nytte av solens energi.

Weishaupt solfangere WTS-F2.

Solfanger type WTS-F2 er spesielt utviklet for utenpåliggende takmontasje og for flate tak. Disse solfangerne er egnet både for store solfangersystemer og for små installasjoner - og for oppvarming av tappevann og som et supplement til boligoppvarming.

Energieffektivitet
Fantastisk energiutbytte

Solfangere fra Weishaupt benytter både direkte og indirekte, diffust sollys. Hvis solfangere skal supplere oppvarmningen av en bolig på ca. 120 m² er det nødvendig med fire solfangere på 2,5 m² hver. Hvis det bare handler om oppvarming av tappevann til en husstand på tre personer, er det nok med to solfangere.

Indirekte, diffust solinnfall

Mirotherm-belegget bruker både direkte og indirekte diffus sollys for varmeutvinning.

Produktfordeler
Robust konstruksjon

Den sveisede aluminiumsrammen er limt elastisk sammen med solvarmeglasset.

Lang levetid

For å kompensere for temperaturrelaterte utvidelser av materialene, brukes spesielle kompensatorer til å koble til solfangerne. Kompensatorene er en viktig forutsetning for lang levetid og pålitelighet.

Installasjon
Mange bruksområder

Solfangere fra Weishaupt egner seg veldig godt som et supplement til både nye og eldre varmesystemer. Solfangere kan kombineres med flere forskjellige varmtvannsberedere fra Weishaupt: Som supplement fra solvarme til oppvarming av bolig og tappevann med Energiakkumulator  WES 660 eller WES 910 eller med den bivalente solvarmeakkumulator WASol.

Attraktive tilskuddsordninger

I mange tilfeller gir staten tilskudd til kjøp av solfangere. Kontakt Enova angående tilskuddsmuligheter.

Informasjonsmateriale. Detaljert, omfattende og interessant.

Informationsmaterial Magazin

Weishaupt solfangere, WTS-F2

Modell

Bruttoareal
Bredde
Lengde
Høyde
Vekt

Solar KEYMARK (DIN CERTCO)
Modell

Bruttoareal
Bredde
Lengde
Høyde
Vekt

Solar KEYMARK (DIN CERTCO)
WTS-F2 K5

2,51 m2
1 212,0 mm
2 070,0 mm
65,0 mm
34,000 kg

WTS-F2 K6

2,51 m2
1 212,0 mm
2 070,0 mm
65,0 mm
34,000 kg

WTS-F2 Et fleksibelt solvarmesystem.

Enten garasjen eller huset er utstyrt med et saltak eller et valmtak eller et flatt tak, vil det fleksible Weishaupt solfangerpanelet WTS-F2 passe nesten ethvert tak.

Ekstra sikkerhet

  • Kompensatorene kompenserer for temperaturrelaterte materialutvidelser
Opener
Solid feste

  • Skinnen kan tilpasses
  • Justérbare takkroker
Opener
Sparer strøm

  • Elektrisk solvarme-energisparepumpe WHI-pump-sol
  • Omfattende systemtilbehør
Opener

Dine spørsmål.Våre svar angående solarteknikk.

Kan man få støtte til solfangere?

Svaret er ja. Husk å søke om tilskudd før du bestiller solvarmesystemet.

Hvordan brukes et solvarmesystem fra Weishaupt best?

Det er to forskjellige måter å bruke Weishaupt solvarmesystemer på.

  1. Som et supplement til oppvarming av varmtvann til husholdningsbruk: For å oppnå et optimalt solutbytte må solfangerne vende direkte mot sør, og takhellingen skal være 45 grader. Imidlertid er det sjelden at begge kravene kan oppfylles. Dette kompenseres for ved å sette opp flere solfangere og justere skråningen.
  2. Som et supplement til boligoppvarming: Hvis solvarmen også brukes i tillegg til dette som et supplement til boligoppvarmingen, er det nødvendig å bestemme antall solfangere og størrelsen på solvarmetanken separat. På grunn av større varmebehov er det behov for flere solfangere og en større solvarmetank. Opptil 30 % av oppvarmingen av boliger og tappevann kan komme fra solvarme, noe som betyr at oppvarmingskostnadene kan reduseres med opptil 30 %.
Up