Please select a page template in page properties.

Velkommen til Weishaupt.

Stabilitet selv i omskiftelige tider.

Weishaupt er et mellomstort selskap og ledes også av eierne. Weishaupt har en størrelse som gjør at vi kan gjøre det ekstremt tilfredsstillende over hele verden med innovative tekniske produkter. Det vil vi også gjøre i fremtiden.

Men vi er heller ikke større enn at vi kan opptre uavhengig, autonomt, fleksibelt og konsekvent. Dette er av stor betydning, spesielt i skiftende tider, hvor det er viktig å kunne tilpasse seg en ny situasjon.

Fordi Weishaupt er en familieeid og drevet virksomhet, føler vi ikke bare et ansvar for produktene våre, men også for våre ansatte. Tilliten vi viser våre ansatte kommer tilbake til bedriften i form av selvstendig arbeidende medarbeidere og en lojal arbeidskultur.

Tillit gjennom tider og generasjoner.

Mange ansatte jobber i Weishaupt i 25, 40 eller til og med 50 år. Det sier mye mer om selskapet enn en fin brosjyre. Siden selskapet ble stiftet i 1932 har det vært en sunn og fruktbar bedriftskultur blant ansatte.

Enten du starter en praksisplass eller en utdanning, gjør et karriereskifte eller bare ser etter en ny jobb, ønsker vi deg velkommen til en god atmosfære av arbeidsglede og gjensidig tillit.

Velkommen til Weishaupt.

Pålitelig utvikling, produksjon og service.

Pålitelig utvikling
I Weishaupts forsknings- og utviklingsavdeling er omtrent 100 høyspesialiserte teknikere, designere og ingeniører engasjert i å utvikle innovative produkter helt frem til de er klare til produksjon.

"I Weishaupt dimensjonerer vi nøyaktig, jobber ærlig og riktig og gjør realistiske beregninger. Dette er troverdighet på alle måter, og det står jeg personlig inne for med mitt eget navn." (Dipl.-Ing. Siegfried Weishaupt)

Pålitelig produksjon
Brennere, kondenserende kjelersolfangere og varmepumper. Våre kvalifiserte medarbeidere har nødvendig kunnskap om produktene og for videreutvikling av produktene. Hos Weishaupt kommer bare fullt utviklede produkter og tilbehør på markedet, slik at produktene kan kjøres pålitelig og feilfritt hos kunden.

Pålitelig service
Som den familiebedriften Weishaupt er, har vi en forpliktelse å beskytte vårt gode navn og omdømme. Det er derfor ikke bare produksjon og salg av våre produkter som er viktig for oss, men vi sørger også for at vi alltid er tilgjengelige for kundene når de trenger oss.

Derfor har vi skapt et tett servicenettverk over hele verden i samarbeid med våre installatører. Våre serviceteknikere og installatører får jevnlig opplæring slik at våre kunder sikres en tilfredsstillende service.

Vil du være en del av dette?

Up