Please select a page template in page properties.

Personvern

Databeskyttelseserklæringen for kunder og leverandører samt databeskyttelseserklæringen for ansatte og søkere kan laddas ner som PDF-dokumeter:

Når det gjelder nettstedet, gjelder delene nedenfor.

Retningslinjer for personvern for nettstedet - Weishaupt Norge AS

Vi er glade for at du besøker nettstedet vårt og takker for interessen for selskapet vårt og produktene våre. Vi vil at du skal føle deg trygg når du besøker nettstedet vårt. Vær derfor oppmerksom på følgende.

1 Hvilke data registrerer vi, hvor lenge og for hvilket formål

1.1 Informasjonssøk på nettstedet vårt

Personopplysninger som innhentes.
Hvis du bare søker etter informasjon på nettstedet vårt, dvs. ikke direkte gir oss informasjon, men bare søker etter og leser informasjon, tar vi bare opp de enkelte data som nettleseren sender til vår server. Når du besøker nettstedet vårt, vil det handle om følgende data: IP-adresse, dato og klokkeslett for søket, tidssoneforskjell i forhold til Greenwich Mean Time (GMT), innholdet i søket (spesifikk side på nettstedet), tilgangsstatus/HTTP-statuskode, konkret mengde data overført, nettstedet som brukes, nettleser, operativsystem og grensesnitt, språk og nettleserprogramvareversjon.

Formål og hjemmel.
Formålet med registreringen er å gjøre det teknisk mulig å åpne nettstedet og fremme stabilitet og sikkerhet. Det juridiske grunnlaget for registrering er å beskytte våre legitime interesser. Vår legitime interesse i dataregistrering er også en del av de nevnte formålene.

Oppbevaring.
Dataene blir slettet så snart de ikke lenger tjener et formål. I forbindelse med registrering av data for forbedring av nettstedet, har dataene ikke lenger et formål etter at søkningen er avsluttet. Imidlertid lagrer vi IP-adresser i syv dager for å kunne spore noen misbruke.

1.2 Nedlasting av dokumenter (manualer og brosjyrer etc.))

Avsnitt 1.1 gjelder også hvis du laster ned manualer, brosjyrer eller annet innhold fra vårt nettsted.

1.3 Kontaktskjema / bestilling av informasjonsmateriale

Personopplysninger som innhentes.
På nettstedet vårt er det mulig å fylle ut et skjema der du elektronisk kan søke kontakt, be om informasjonsmateriale eller be om gratis råd. I disse tilfellene vil informasjonen du oppgir i skjemaet bli videreført til oss og registrert. Det handler om følgende data: Firma, herr/fru., fornavn, etternavn, gatenavn, husnummer, postnummer, by, e-postadresse, telefonnummer, emnet du ønsker informasjon om og kommentarene som kan være angitt i kommentarfeltet. Når du søker råd, må du oppgi serienummeret på Weishaupt-produktet ditt og et emne i stedet for å velge et interesseområde. Følgende felt må fylles ut her: Etternavn / fornavn, gatenavn / postnummer / by og e-postadresse. Når det utfylte kontaktskjemaet sendes, blir informasjonen registrert i samsvar med punkt 1.1. Du kan selvfølgelig også komme i kontakt med oss ​​via den oppgitte e-postadressen. I dette tilfellet blir personopplysninger sendt av denne e-posten registrert. Bare Weishaupt-ansatte og Weishaupt-representanter (forhandlere) har tilgang til disse dataene.

Formål og hjemmel.
Dataene blir bare registrert for å gjøre Weishaupt og Weishaupt-representanter (forhandlere) i stand til å behandle din henvendelse. Dataene du overfører til oss blir registrert i samsvar med vår legitime interesse. Vår legitime interesse i dataregistrering er også en del av de nevnte formålene. Din henvendelse kan også bli registrert i forbindelse med et pågående eller fullført kontraktsforhold.

Oppbevaring.
Personopplysninger slettes så snart de ikke lenger tjener et formål. I denne sammenheng har det ikke lenger et formål når din forespørsel er fullført. Prosessen er fullført f.eks. når svaret på spørsmålet ditt er sendt.

1.4 Beregning av seson-energieffektivitetsfaktor

Personopplysninger som innhentes.
På nettstedet vårt er det et skjema du kan bruke til å beregne den såkalte sesong-energieffektivitetsfaktoren. Programvaren er levert av den tyske varmepumpeorganisasjonen (Bundesverband Wärmepumpe (BWP)). I denne forbindelse overføres dataene som er angitt i skjemaet til BWP og registreres der. Dette gjelder følgende data: Navn, postnummer, by, gatenavn, husnummer, varmetemperatur, tur- og returtemperatur, varmekilde, driftsmodus, varmt vann (andel i % av det totale varmebehovet) og varmesystem. Feltene merket med en stjerne er obligatoriske. Hvis de spesifiserte dataene sendes med skjemaet, registreres følgende tilleggsdata: Brukerens IP-adresse, dato og klokkeslett.
Hvis ønskelig, kan dataene sendes via en knapp direkte til en webtjeneste på BAFA (det tyske forbundsdepartementet for økonomi og eksport).

Formål og hjemmel.
Dataene registreres utelukkende for å beregne seson-energieffektivitetsfaktoren. Det juridiske grunnlaget for registrering av dataene er vår legitime interesse. I denne sammenheng er vår legitime interesse å indirekte annonsere våre produkter og å hjelpe brukeren med å søke om tilskudd.

Oppbevaring.
Personopplysninger slettes så snart de ikke lenger tjener et formål. I denne sammenheng har de ikke lenger et formål etter at beregningen er gjort og nettsiden senere er stengt.

1.5 Informasjonskapsler

Personopplysninger som innhentes.
Bare teknisk nødvendige informasjonskapsler brukes på våre nettsider. Informasjonskapsler er tekstfiler som plasseres på din datamaskin via nettleseren. Informasjonskapslen inneholder et antall tegn som kan identifisere nettleseren din når du åpner nettstedet vårt på nytt. Noen elementer av vår nettsted krever også at brukerens nettleser kan identifiseres når brukeren åpner en annen side på nettstedet. For eksempel må vi være i stand til å registrere om du har godtatt våre vilkår for bruk før du laster ned visse dokumenter fra vår nettsted. I informasjonskapsler registreres og formidles følgende informasjon: Språkinnstillinger og aksept av våre bruksvilkår.

Formål og hjemmel.
Vi bruker informasjonskapsler for å gjøre det mulig å bruke visse funksjoner på nettstedet vårt. Informasjonskapsler brukes - fordi de er teknisk nødvendige informasjonskapsler - på grunnlag av vår legitime interesse. For det formålet som er beskrevet her, har Weishaupt også en legitim interesse.

Oppbevaringstid.
Informasjonskapsler lagres på datamaskinen din. Hvor lenge det er lagret er spesifisert i oversikten over informasjonskapsler i nettleseren din. Ved å endre innstillingene i nettleseren din, kan du forhindre eller begrense bruken av den. Lagrede informasjonskapsler kan slettes når som helst. Dette kan også skje automatisk, f.eks. når du lukker nettleseren. Hvis informasjonskapsler for nettstedet vårt er deaktivert, er det kanskje ikke mulig å bruke alle funksjonene på nettstedet.

2 Rettigheter som bruker

Du har mange rettigheter som bruker. Rettighetene er kort nevnt nedenfor:

2.1 Innvending mot markedsføring

Du kan når som helst og med øyeblikkelig virkning motsette deg at dataene dine brukes til markedsføringsformål.

2.2 Tilbaketrekking av samtykke

Du kan når som helst og med øyeblikkelig virkning tilbakekalle et samtykke du har gitt oss for registrering av personopplysninger.

2.3 Andre rettigheter

I samsvar med gjeldende lov har du rett til de personopplysningene vi registrerer om deg

• Blir opplyst, korrigert eller slettet, og
• Blir begrenset, ikke blir registrert, ikke blir gitt videre.

I tillegg har du rett til å klage til Datatilsynet om vår registrering av dine personopplysninger.

3 Sikkerhet

Hvis du sender oss personlige data, vil vi tillate deg å sende informasjonen kryptert. Krypteringen gir beskyttelse når du overfører data mellom deg og webserveren og bidrar til å forhindre misbruk av data. Som krypteringsverktøy bruker vi TLS (Transport Layer Security), som er et anerkjent og ofte brukt verktøy.

4 Kontakt

Den dataansvarlige:

Weishaupt Norge AS
Kongsvingervegen 37
2040 Kløfta
E-post: post @ weishaupt.no
Telefon: +47 22 51 14 00
Internet: www.weishaupt.no

Hvis du har spesielle spørsmål angående databeskyttelsen, kan du gjerne kontakte vår databeskyttelsesrådgiver:
E-post: datenschutzbeauftragter @ weishaupt.de
Forespørselen din blir behandlet umiddelbart, og du vil bli informert om hva vi har gjort i den forbindelse.

Up