Please select a page template in page properties.

Energimerking for varmesystemer. Samlet oversikt over detaljene.

Finn energieffektiviteten og sammenlign.

Effizienzlabel Heizsysteme

Ett energimerke. Mange fordeler.

Formålet

Energimerkingen av varmesystemer er basert på et EU-direktiv med sikte på å gi bedre sammenligningsgrunnlag og hjelp til kjøp av produkter. Beregningsmetodene er enhetlige, standardiserte og gitt av EU-kommisjonen. Dette hjelper forbrukeren ved kjøp av et Varmesystem .


Bruk

Veiledning og kategorisering er viktig. Derfor er energimerkene som indikerer energieffektivitet basert på visse standarder. Men energieffektiviteten og varmeforbruket til et system avhenger av ulike faktorer hos den enkelte forbruker: Hvor varmt skal det være i hjemmet? Hvor mye varmt vann trengs? Er det gulvvarme i hjemmet? Derfor bør man ikke bare bestemme seg for et bestemt anlegg på grunnlag av energimerket.


 

Energimerking (produktmerke)

Alle varmesystemer er utstyrt med et såkalt produktmerke. Dette indikerer energieffektiviteten til romoppvarming og muligens også til oppvarming av tappevann. For noen systemer er det også oppgitt flere andre verdier, som f.eks. støynivå.


Merking for komplett anlegg

Denne etiketten forteller mer enn produktetiketten. Her er energieffektiviteten til et komplett Varmesystem  angitt som et Varmesystem  med styring og Varmtvannsbereder . Ekstra tilkoblede enheter som solfangere er også inkludert.


 

ErP-etikett

ErP-etikett Den enkle forklaringen.

Det er forskjellige produktetiketter for de forskjellige produkttypene: For eksempel får varmtvannsberederen på en kjele med integrert Varmtvannsbereder  også en energimerking, og på splitvarmepumper måles også støyen.

Up