Please select a page template in page properties.

Oppvarming med fornybar energi. Dra nytte av solens energi.

Weishaupt solfangere WTS-F1.

Solfangere fra Weishaupt for takinnfelt montasje integreres i taktekkningen. Solfangerne passer dermed perfekt inn i husets arkitektur. Det er fleksible bruksområder: I tillegg til oppvarming av tappevann og/eller for romoppvarming.

Energieffektivitet
Fantastisk energiutbytte

Solfangere fra Weishaupt benytter både direkte og indirekte, diffust sollys. Hvis solfangere skal supplere oppvarmningen av en bolig på ca. 120 m² er det nødvendig med fire solfangere på 2,5 m² hver. Hvis det bare handler om oppvarming av tappevann til en husstand på tre personer, er det nok med to solfangere.

Indirekte, diffust solinnfall

Overflaten belagt med MiroTherm® er veldig effektiv, da den også bruker diffust sollys. Det veldig lysgjennomtrengelige solvarmeglasset sikrer høy energieffektivitet.

Produktfordeler
Robust konstruksjon

Den pulverlakkerte overflaten på aluminiumsrammen gir et jevnt utseende og gjør solfangeren værbestandig.

Lang levetid

Materialer av høy kvalitet, skreddersydd teknologi og en robust konstruksjon sørger for at produktet fungerer pålitelig i flere tiår.

Installasjon
Mange bruksområder

Solfangere fra Weishaupt egner seg veldig godt som et supplement til både nye og eldre varmesystemer. Solfangere kan kombineres med flere forskjellige varmtvannsberedere fra Weishaupt: Som supplement fra solvarme til oppvarming av bolig og tappevann med Energiakkumulator  WES 660 eller WES 910 eller med den bivalente solvarmeakkumulator WASol.

Attraktive tilskuddsordninger

I mange tilfeller gir staten tilskudd til kjøp av solfangere. Kontakt Enova angående tilskuddsmuligheter.

Informasjonsmateriale. Detaljert, omfattende og interessant.

Informationsmaterial Magazin

Weishaupt solfangere, WTS-F1

Modell

Bruttoareal
Bredde
Lengde
Høyde
Vekt

Solar KEYMARK (DIN CERTCO)
Modell

Bruttoareal
Bredde
Lengde
Høyde
Vekt

Solar KEYMARK (DIN CERTCO)
WTS-F1 K1

2,58 m2
1 234,0 mm
2 092,0 mm
108,0 mm
42,000 kg

10
WTS-F1 K2

2,58 m2
1 234,0 mm
2 092,0 mm
108,0 mm
42,000 kg

10

WTS-F1 Bruk varmeenergien fra solen.

Solfangere for takinnfelt montasje passer godt inn i taket på bygningen og bidrar til å spare energi til tappevann og/eller romoppvarming.

Energi i stedet for taktekking

  • Solfangerne er harmonisk integrert i taket
  • Monteres over eller ved siden av hverandre, horisontalt eller vertikalt
Opener
Sparer strøm

  • Elektrisk solvarme-energisparepumpe WHI-pump-sol
  • Omfattende systemtilbehør
Opener

Dine spørsmål.Våre svar angående solarteknikk.

Kan man få støtte til solfangere?

Svaret er ja. Husk å søke om tilskudd før du bestiller solvarmesystemet.

Hvordan brukes et solvarmesystem fra Weishaupt best?

Det er to forskjellige måter å bruke Weishaupt solvarmesystemer på.

  1. Som et supplement til oppvarming av varmtvann til husholdningsbruk: For å oppnå et optimalt solutbytte må solfangerne vende direkte mot sør, og takhellingen skal være 45 grader. Imidlertid er det sjelden at begge kravene kan oppfylles. Dette kompenseres for ved å sette opp flere solfangere og justere skråningen.
  2. Som et supplement til boligoppvarming: Hvis solvarmen også brukes i tillegg til dette som et supplement til boligoppvarmingen, er det nødvendig å bestemme antall solfangere og størrelsen på solvarmetanken separat. På grunn av større varmebehov er det behov for flere solfangere og en større solvarmetank. Opptil 30 % av oppvarmingen av boliger og tappevann kan komme fra solvarme, noe som betyr at oppvarmingskostnadene kan reduseres med opptil 30 %.
Up