Please select a page template in page properties.

Varmt vann når som helst. Med kontrollert sirkulasjon.

Weishaupt sirkulasjonsstasjon.

Hygiene og sikkerhet fremfor alt. For sentral oppvarming av tappevann i større anlegg kan det installeres et varmtvannssirkulasjonssystem av hygieniske årsaker.

Også av effektivitetshensyn er det fornuftig å lede varmeenergi inn i rørsystemet rundt energiakkumulatoren, hvis det er store varmetap i rørsystemet.

Med sirkulasjonsstasjonen fra Weishaupt sirkulerer varmtvannet konstant rundt systemet og er derfor alltid tilgjengelig ved ønsket temperatur. I tillegg overvåkes det ved hjelp av temperaturmålinger, slik at verken bakterielle belegg eller Energitap  forekommer i rørsystemet.

Informasjonsmateriale. Detaljert, omfattende og interessant.

Informationsmaterial Magazin
Up