Please select a page template in page properties.

Desentral tappevannsoppvarming er hygienisk og pålitelig. I hvert enkelt hjem.

Weishaupt boligstasjon.

Boligstasjonen WHI apartment gir varmeoverføring, varmtvannsberedning og energiregistrering i hvert enkelt hjem og er montert i en kompakt enhet klar for installasjon, og er ikke større enn en distribusjonstavle.

Anleggsløsning
Alt er samlet

Den elektronisk regulerte boligstasjonen WHI apartment gir varmeoverføring, varmtvann til husholdning og energiregistrering i en og samme enhet - klar til installasjon.

Tappevannsberedning

Tappevannet varmes opp etter gjennomstrømnings- prinsippet og dermed bare når det faktisk er behov for varmt vann. Oppvarming av vannet prioriteres alltid høyere enn oppvarming av huset.

Produktfordeler
Tappevannshygiene

Det er ikke nødvendig å lagre varmt vann. Dermed er det færre komponenter for å holde bakteriefrie.

Hydraulisk kompensasjon

En multifunksjonsventil med integrert differanse- trykksregulator utjevner det hydrauliske trykket i boligstasjonen.

Elektronisk regulering
Fordeler med den elektronisk regulerte boligstasjonen

Elektronisk regulerte boligstasjoner er den mest effektive typen boligstasjoner. Styringen via mikroprosessorer gir en rask og presis oppvarming av tappevannet og holder temperaturen konstant (uavhengig av varmtvannstemperaturen og trykkforholdene). Boligstasjonene fra Weishaupt har svært lave trykktap (uten hydraulisk regulert ventil). De er modulbygget og kompakte i konstruksjonen. Det finnes et omfattende utvalg av Weishaupt tilbehør for bruk ved konfigurering og utvidelse av boligstasjonen.

Informasjonsmateriale. Detaljert, omfattende og interessant.

Informationsmaterial Magazin
Up