Please select a page template in page properties.

Et lager av varme. Med energieffektive kombiberedere.

Weishaupt kombiberedere.

Weishaupt kombiberederen fungerer som et grensesnitt mellom varmesystemet og varmerørene i bygningen og er utstyrt med en varmtvanns- og en bufferdel. Kombiberederen vil være en ideell løsning på steder med begrenset plass. Den meget effektive og spesielle varmeisolasjonen minimerer varmetapet. Berederen gir også muligheten til å koble til solvarme – slik at solens energi også kan utnyttes.

Produktfordeler
Hygiene

I tillegg til viktigheten av høy kvalitet når det gjelder varmtvannskomfort, varmeisolasjon og produksjonskvalitet, er aspekter som renslighet og hygiene også avgjørende. Derfor er alle overflater som kommer i kontakt med tappevannet forsynt med emalje av høy kvalitet eller laget av rustfritt stål.

Veldig effektiv isolasjon

På grunn av den fremtredende varmeisolasjonen med komposittmateriale i form av et vakuumisolasjonspanel og PU-skum av høy kvalitet er varmetapet veldig minimalt. Dette gjør berederen veldig energieffektiv.

Anleggsløsning
Ferdig installasjonsenhet

Alle hydrauliske komponenter er ordnet plassbesparende og praktisk i forhold til hverandre i en kompakt enhet. Det er også mulig å koble til en tappevannforsyning som er oppvarmet av solvarme eller en sirkulasjonsledning.

Produkter
Weishaupt kombibereder WKS

I kombiberederen er alle komponentene som er nødvendige for å koble varmepumpen til varmekretsen samlet i en kompakt enhet. Dette gjør det lettere å installere og montere berederen. Kombiberederen er utstyrt med en 300 liters Varmtvannsbereder , en 100 liters bufferbereder, hydrauliske komponenter, kjelkrets- og sirkulasjonspumpe og en ekstra elektrisk oppvarmingsenhet. Kombiberederen er bygget for å kjøre sammen med en stor del av varmepumpene fra Weishaupt.

Informasjonsmateriale. Detaljert, omfattende og interessant.

Informationsmaterial Magazin

Energimerking for varmesystemer. Som et hjelpemiddel i kjøpesituasjonen.

Energimerking er kjent f.eks. fra kjøleskap, vaskemaskiner og TV. I tillegg til energimerket er de tekniske dataene og parametrene også tilgjengelige som et hjelpemiddel for kjøp av et nytt Varmesystem .

Effizienzlabel Heizsysteme

Kombiberedere

Modell

Nominell kapasitet
Effektivitetsklasse
Spektrum for tappevann

Bredde
Dybde
Høyde

Diameter
Vippemål

Vekt
Modell

Nominell kapasitet
Effektivitetsklasse
Spektrum for tappevann

Bredde
Dybde
Høyde

Diameter
Vippemål

Vekt
WKS / B

432,5 l
B
A+ - F

662,0 mm
810,0 mm
1 882,0 mm

1 965 mm

275,000 kg
WKS / C #2

432,5 l
B
A+ - F

662,0 mm
810,0 mm
1 882,0 mm

1 965 mm

265,000 kg
WKS / C #3

432,5 l
B
A+ - F

662,0 mm
810,0 mm
1 882,0 mm

1 965 mm

265,000 kg

WKS Kombiberederen til varmepumper.

Et hydraulisk system med Varmtvannsbereder , bufferbereder, pumper osv. En kompakt og komplett løsning for en Weishaupt varmepumpe.

Up