Please select a page template in page properties.

Når solen varmer opp tappevannet.

Weishaupt solvarmetanker.

Det store utvalget av solvarmetanker fra Weishaupt gjør det mulig å finne en passende tank for ethvert solfangersystem. Hvis varme samles opp fra solvarme for både tappevann og boligoppvarming, kan denne energien også samles i samme tank.

Produktfordeler
Hygiene

I tillegg til viktigheten av høy kvalitet når det gjelder varmtvannskomfort, varmeisolasjon og produksjonskvalitet, er aspekter som renslighet og hygiene også avgjørende. Derfor er alle overflater som kommer i kontakt med tappevannet forsynt med emalje av høy kvalitet eller laget av rustfritt stål.

Veldig effektiv isolasjon

På grunn av den fremtredende varmeisolasjonen med komposittmateriale i form av et vakuumisolasjonspanel og PU-skum av høy kvalitet er varmetapet veldig minimalt. Dette gjør berederen veldig energieffektiv.

Lang levetid

Ettersom det ikke er montert noen mekaniske komponenter på denne enheten, kan enheten fungere pålitelig i lang tid. Offeranoden må kontrolleres annethvert år. Ved fremmedstrøms- anode (tilleggsutstyr) må det påses, at denne fungerer og alltid er tilkoblet strøm.

Fornybar energi
Energi fra solen

I tillegg til varmtvannsberederen, som vanligvis forsynes med varme fra varmesystemet, er det beredertyper, som også tillater tilførsel av varme generert av solen. For et solfangersystem for oppvarming av tappevann brukes f.eks. en spesiell bivalent beredertype. Weishaupt-berederen AquaSol er utstyrt med to varmespiraler. Den nedre spiralen forsynes med varme fra solfangerne, og den øvre er koblet til varmesystemet, som tilfører varme til tappevannet, hvis det ikke er nok varme fra solfangerne.

Hvis du vil, at solvarmen skal bidra både til oppvarming av tappevannet og til boligoppvarmingen, er det behov for en såkalt Energiakkumulator  med stor volum. Den innovative Weishaupt energiakkumulatoren WES lagrer solvarme med sin eminente varmeisolasjon, sørger for optimal varmefordeling, og i tillegg er hygiene topp.

Produkter
Weishaupt Aqua bereder WAS Sol

Dette er en bivalent bereder for vann oppvarmet med solvarme. Bivalent betyr at det er to varmespiraler i berederen. Den nedre spiralen er koblet til solvarmekretsen og den øvre er koblet til varmesystemet. Hvis solvarmen ikke alene kan varme opp vannet, slås varmesystemet på automatisk.

Weishaupt energiakkumulator WES Combi

Weishaupt energiakkumulatoren WES styrer og fordeler varmen som produseres på forskjellige anlegg (kondenserende gasskjeler, varmepumper, solcellepaneler, kjeler med fast Brennstoff  eller ovner) med optimal effektivitet. I tillegg sørger et innløpsspjeld for at en optimal temperaturinndeling konstant opprettholdes inne i berederen. Varmeavgivelsen finner også sted i overensstemmelse med et økonomisk prinsipp, hvor varmen fra solen først blir brukt. Beredervarianten Combi er en Energiakkumulator  med integrerte varmtvanns- og solvarmevekslere.

Weishaupt energiakkumulator WES Sol

Denne berederen kan tilføres varme fra alle typer varmesystemer - men helst fra solfangere. Denne lagdelingsberederen bruker de grunnleggende fysiske prinsippene for stigende varme og lagdeler konstant varmen i berederen i henhold til gjeldende temperaturer. Varmen kan brukes til oppvarming av hjemmet.

... Eco

Beredertypen "Eco" har veldig høy energieffektivitet: På grunn av en komposittisolasjon i form av vakuumisolasjonspaneler og PU hardt skum, kan berederne beholde varmen i mye lengre tid. 

Informasjonsmateriale. Detaljert, omfattende og interessant.

Informationsmaterial Magazin

Energimerking for varmesystemer. Som et hjelpemiddel i kjøpesituasjonen.

Energimerking er kjent f.eks. fra kjøleskap, vaskemaskiner og TV. I tillegg til energimerket er de tekniske dataene og parametrene også tilgjengelige som et hjelpemiddel for kjøp av et nytt Varmesystem .

Effizienzlabel Heizsysteme

Solvarmetanker

Modell

Nominell kapasitet
Effektivitetsklasse
Spektrum for tappevann

Bredde
Dybde
Høyde

Diameter
Vippemål

Vekt
Modell

Nominell kapasitet
Effektivitetsklasse
Spektrum for tappevann

Bredde
Dybde
Høyde

Diameter
Vippemål

Vekt
WAS 310 Sol/Eco/A

311,9 l
A
A+ - F

1 344,0 mm

748 mm
1 512 mm

143,000 kg
WASol 310-2

312,2 l
C
A+ - F

1 344,0 mm

733 mm
1 512 mm

146,000 kg
WASol 400-WP

410,6 l
B
A+ - F

1 726,0 mm

733 mm
1 857 mm

210,000 kg
WAS 410 Sol/Eco/A

415,8 l
A
A+ - F

1 726,0 mm

748 mm
1 857 mm

176,000 kg
WASol 410-2

416,2 l
C
A+ - F

1 726,0 mm

733 mm
1 857 mm

179,000 kg
WAS 510 Sol/Eco/A

470,6 l
A
A+ - F

1 935,0 mm

748 mm
2 050 mm

186,000 kg
WASol 510-2

470,6 l
C
A+ - F

1 935,0 mm

733 mm
2 050 mm

189,000 kg
WES660-A-S

652,0 l
A+ - F

2 000,0 mm


163,000 kg
WES 660 Sol/Eco/A

652,0 l
A
A+ - F

2 000,0 mm


163,000 kg
WES660-A-C

652,0 l
C
A+ - F

2 000,0 mm


187,000 kg
WES 660 Combi/Eco/A

652,0 l
A
A+ - F

2 000,0 mm


187,000 kg
WAS 800 Sol/C

793,1 l
C
A+ - F

1 990,0 mm

990 mm
1 960 mm

256,000 kg
WES910-A-S

903,0 l
C
A+ - F

2 150,0 mm

2 125 mm

189,000 kg
WES 910 Sol/Eco/A

903,0 l
A
A+ - F

2 150,0 mm


189,000 kg
WES910-A-C

903,0 l
C
A+ - F

2 150,0 mm

2 125 mm

212,000 kg
WES 910 Combi/Eco/A

903,0 l
A
A+ - F

2 150,0 mm

1 090 mm
2 125 mm

212,000 kg
WAS 1000 Sol/C

956,4 l
C
A+ - F

2 340,0 mm

990 mm
2 300 mm

309,000 kg

Solvarmetanker. Varmt vann med solvarme.

Solfangere kan brukes sammen med det installerte varmesystemet for å produsere varmt vann. For at både Varmesystem  og solfangere skal fungere optimalt, brukes en solvarmetank.

Up