Please select a page template in page properties.

Sentral oppvarming av vann i henhold til gjennom- strømningsprinsippet. Effektivt og hygienisk.

Weishaupt friskvannsstasjoner.

En friskvannsstasjon varmer opp tappevannet raskt og hygienisk. Tappevannet blir bare oppvarmet, når det skal brukes – dvs. uten Varmtvannsbereder . Tappevann strømmer gjennom stasjonen, som varmes opp via den innebygde varmeveksleren med varmeenergi fra varmesystemet.

Informasjonsmateriale. Detaljert, omfattende og interessant.

Informationsmaterial Magazin
Up