Please select a page template in page properties.

Fagleksikon. Varmeteknikk
med enkle forklaringer.

Generelt om oppvarming. Fra A til Å

Det er mange tekniske begreper om oppvarming, som må forklares nærmere. Du finner de viktigste her i alfabetisk rekkefølge.

Vanndamp

På grunn av de høye temperaturene under forbrenningen dannes Vanndamp  av vann og oksygen. I løpet av denne prosessen forbrukes energi som kan gjenvinnes gjennom kondensering.

Varmekjele

En teknisk innretning for overføring av varme fra forbrenningen til det vann som skal varmes opp. Med den nye generasjonen av kjeler fra Weishaupt er energitapet betydelig lavere på grunn av de effektive varmevekslere og den fremragende varmeisolasjonen.

Varmekretser

Et system for varmeforsyning i en bygning. Dette inkluderer rørledninger, radiatorer eller gulvvarme samt elektriske kjelkretspumper (se også Kjelkretspumper).

Varmekurve

Varmekurven (eller temperaturkurven) brukes når du stiller inn kjeltemperaturen i forhold til utetemperaturen. En lav utetemperatur fører til høy kjeltemperatur. Varmekurven er et viktig verktøy for å oppnå effektiv oppvarmingsdrift og gjennomgås nøye i forbindelse med service på kjelen.

Varmemedier

Som Brennstoff  brukes f.eks. lettolje, biobrennstoff, naturgass og LPG. Energien i disse brennstoffene frigjøres ved forbrenning med luft.

Varmesystem

En teknisk innretning for overføring av varme fra forbrenningen til det vann som skal varmes opp. Med den nye generasjonen av kjeler fra Weishaupt er energitapet betydelig lavere på grunn av de effektive varmevekslere og den fremragende varmeisolasjonen.

Varmeveksler

En teknisk innretning for overføring av varme fra forbrenningen til det vann som skal varmes opp. Varmeveksleren er en viktig del av kjelen og er avgjørende for effektiviteten.

Varmtvannsbereder

En teknisk innretning (bereder) som overfører varmen fra det oppvarmede vannet til tappevannet for bruk i f.eks. dusj og badekar (se også Energiakkumulator ).

Væske (varmepumper)

En ferdig blanding av vann og frostvæske. Blandingen har en frostbeskyttende effekt ned til -15 ° C. Væskeløsningen brukes som et varmebærende medium i jordslanger og jordsonder.

Virkningsgrad

Forskjellen mellom tilført og utnyttet energi. Jo lavere røykgasstemperaturene og tur- og returtemperaturene, jo høyere er effektiviteten av anlegget.

Up