Please select a page template in page properties.

Fagleksikon. Varmeteknikk
med enkle forklaringer.

Generelt om oppvarming. Fra A til Å

Det er mange tekniske begreper om oppvarming, som må forklares nærmere. Du finner de viktigste her i alfabetisk rekkefølge.

Utlufter

Utluftere brukes til å fjerne luft fra det varme vannet i rørledninger, beredere og i kjeler. For å lette prosessen senkes vannhastigheten via en dempningsstrekning. Luft har lavere tetthet enn vann, stiger oppover, styres og ledes ut sikkert via utlufteren.

Utnyttelsesgrad

Forholdet mellom tilført energi i forhold til energiutbyttet for en bestemt periode.

Utslipp

Generell betegnelse for miljøskadelige stoffer som på brennere fra Weishaupt gjennom videreutvikling er redusert til et minimum. Weishaupt er også verdens ledende produsent av brennere. Spesielt har Utslipp  av Nitrogenoksid  (som bidrar til sur nedbør) blitt betydelig redusert de siste årene.

Up