Please select a page template in page properties.

Fagleksikon. Varmeteknikk
med enkle forklaringer.

Generelt om oppvarming. Fra A til Å

Det er mange tekniske begreper om oppvarming, som må forklares nærmere. Du finner de viktigste her i alfabetisk rekkefølge.

Thermo Condens®

Avanserte og effektive kondenserende kjeler fra Weishaupt (se også Kondenserende kjele ).

Turløpstemperatur

Temperaturen på varmtvannet som føres ut i radiatoren. Generelt er turløpstemperaturen opptil 70 °C for radiatoroppvarming (for gulvvarme opp til 40 °C). Temperaturene er imidlertid bare så høye om det er kaldt ute. Hvis utetemperaturen stiger, faller turløpstemperaturen automatisk.

Up