Please select a page template in page properties.

Fagleksikon. Varmeteknikk
med enkle forklaringer.

Generelt om oppvarming. Fra A til Å

Det er mange tekniske begreper om oppvarming, som må forklares nærmere. Du finner de viktigste her i alfabetisk rekkefølge.

Skadelige stoffer

Røykgasser som forurenser miljøet (se også Utslipp ).

Smussavskiller

I varmesystemer kan smusspartikler, magnetitt og kalk forårsake skade på radiatorer, gulvvarmerør, ventiler, kjelkretspumper og kjeler. Derfor anbefales det å bruke spesielle filtre eller smussavskillere, som med fordel kan installeres i forbindelse med utskifting av varmesystemet.

Up