Please select a page template in page properties.

Fagleksikon. Varmeteknikk
med enkle forklaringer.

Generelt om oppvarming. Fra A til Å

Det er mange tekniske begreper om oppvarming, som må forklares nærmere. Du finner de viktigste her i alfabetisk rekkefølge.

Returtemperatur

Temperaturen på varmtvannet, som kommer tilbake fra radiatorer eller gulvvarme. Temperaturen på dette vannet har vanligvis falt. Ved gulvvarme er temperaturen ikke høyere enn 30 °C, og ved oppvarming via radiatorer overstiger temperaturen sjelden 50 °C.

Up