Please select a page template in page properties.

Fagleksikon. Varmeteknikk
med enkle forklaringer.

Generelt om oppvarming. Fra A til Å

Det er mange tekniske begreper om oppvarming, som må forklares nærmere. Du finner de viktigste her i alfabetisk rekkefølge.

Nitrogenoksid

Miljøskadelige Utslipp  som kan bidra til „surt regn“ (se også Utslipp ).

NOx

Miljøskadelige Utslipp  som kan bidra til „surt regn“ (se også Utslipp ).

Up