Please select a page template in page properties.

Fagleksikon. Varmeteknikk
med enkle forklaringer.

Generelt om oppvarming. Fra A til Å

Det er mange tekniske begreper om oppvarming, som må forklares nærmere. Du finner de viktigste her i alfabetisk rekkefølge.

Lettolje EL, svovelfattig

Et Brennstoff  av høy kvalitet, som utvinnes fra råolje. Andelen av svovel i dette spesielt tynn flytende hydrokarbonbrennstoffet er mindre enn 50 mg / kg. Svovelinnholdet i lettolje er spesifisert i standarden DIN 51603-EL-1.

LowNOx-teknologi

Brennerteknologi som reduserer nitrogenoksidutslippet av NOx  (bidrar til surt regn). Som et resultat av målrettet videreutvikling av teknologien i Weishaupt, har disse miljøskadelige utslippene blitt betydelig redusert på Weishaupt-brennere.

Up