Please select a page template in page properties.

Fagleksikon. Varmeteknikk
med enkle forklaringer.

Generelt om oppvarming. Fra A til Å

Det er mange tekniske begreper om oppvarming, som må forklares nærmere. Du finner de viktigste her i alfabetisk rekkefølge.

Karbondioksid

En gass som dannes ved forbrenning av karbonholdige stoffer. Når mengden Karbondioksid  i atmosfæren øker, oppstår klimaendringer. Jordens stigende temperatur kalles også drivhuseffekten. Ved å redusere brennstofforbruket slippes det også ut mindre Karbondioksid .

Kjelkretspumpe

Elektriske pumper som leder varmtvannet inn i radiatorer eller gulvvarmerør. De elektriske kjelkretspumpene er et krav.

Kjølemiddel

Flytende stoff som brukes til overføring av varme i varmepumper. Ved lavt trykk og lav temperatur absorberer kjølemediet varme, og ved høyere trykk og temperaturer avgir det varmen. I løpet av disse fasene endrer sig også aggregattilstanden.

Kompressor

Kompressoren i en varmepumpe setter kjølemediet under trykk. På denne måten oppnås temperaturnivået som kreves for oppvarming av huset.

Kondensator

En Kondensator  fungerer som en Varmeveksler  i varmepumpen. Den gjør kjølemediet flytende ved å frigjøre energi til varmepumpen.

Kondenserende kjele

Den kondenserende kjelen er en ideell løsning for oppvarming av private hjem - god energiutnyttelse, lave utslippsverdier, rettferdig kjøpesum og grundig testet teknologi. En Kondenserende kjele  regulerer varmen i forhold til varmebehovet og utetemperaturen og bruker også varmen fra røykgassen, som i andre systemer rett og slett strømmer ut gjennom skorsteinen. I stedet dannes kondens i den kondenserende kjelen. Den innebygde varmeveksleren er laget av et korrosjonsbestandig materiale. Effektiviteten til disse kondenserende anleggene har faktisk nådd det teoretisk mulig – brennstoffet utnyttes fullt ut.

Kondenserende oljekjele

Et anlegg hvor det sirkulerende vann til romoppvarming, og vanligvis også for tappevann er oppvarmet. Anlegget er spesielt designet for å kondensere vanndampene i røykgassene, og det oppnås en veldig høy effektivitet. Lettolje brukes som Brennstoff  (se også Kondenserende kjele ).

Kondensvann

Hvis røykgassen faller under en viss temperaturgrense, omdannes den inneholdte dampen til Kondensvann  (kondensat). Den energi som genereres av denne omdannelsen – kondensvarmen – kan anvendes.

Kondensvarme

Ekstra varme fra røykgassen. Ved avkjøling av røykgassen dannes kondensat, og ekstra energi frigjøres. Med naturgass er det ekstra potensialet – basert på nedre brennverdi – ca. 11%, ved LPG ca. 9 og for lettolje 7%.

Konveksjon

Transport av energi via et bevegelig medium (luft, vann, Forbrenningsgasser ). Begrepet brukes veldig ofte i forbindelse med radiatorer. Romluften beveger seg langs den varme radiatoroverflaten. Under denne bevegelsen overføres varmeenergi.

Kulilte

Giftig gass dannet ved forbrenning av karbonholdige stoffer. Hvis brenneren er justert riktig, vil utslippet være nesten null.

Up