Please select a page template in page properties.

Fagleksikon. Varmeteknikk
med enkle forklaringer.

Generelt om oppvarming. Fra A til Å

Det er mange tekniske begreper om oppvarming, som må forklares nærmere. Du finner de viktigste her i alfabetisk rekkefølge.

Forbrenningsgasser

Produkt som oppstår ved forbrenning av Brennstoff  og Forbrenningsluft . Hoveddelen består av Karbondioksid  (CO2 ) og Vanndamp .

Forbrenningsluft

Inneholder opptil 21 % oksygen, noe som er nødvendig for enhver forbrenning. I tillegg er det 78 % bundet nitrogen i luften. For fullstendig forbrenning av 1 kubikkmeter gass eller 1 liter lettolje kreves ca. 10 kubikkmeter Forbrenningsluft .

Fordamper

Varmeveksleren i en varmepumpe. Den Fordamper  kjølemediet ved å ta opp energi fra varmekilden.

Fornybare energikilder

Miljøvennlige Energikilder  som vi har tilgjengelig for et ubegrenset omfang. I private hjem, har solvarme spesielt vunnet terreng for boligoppvarming og til oppvarming av tappevann. Med Weishaupts store produktspekter, kan Weishaupt alltid tilby en teknisk optimal løsning for ethvert bygg.

Fyringsautomat

Støtter driftsprosessen under forbrenning ved hjelp av moderne mikroprosessorer. Den digitale styringen gir brukeren mange ekstra fordeler. Fyringsautomaten gjør det også enklere og raskere for serviceteknikeren å utføre service på brenneren (se også Digital brennerstyring ).

Up