Please select a page template in page properties.

Fagleksikon. Varmeteknikk
med enkle forklaringer.

Generelt om oppvarming. Fra A til Å

Det er mange tekniske begreper om oppvarming, som må forklares nærmere. Du finner de viktigste her i alfabetisk rekkefølge.

Ekspansjonskar

Tettheten av væsker øker kraftig ved oppvarming og avtar tilsvarende med kjøling. Dette betyr at trykkforholdet til en væske i en lukket bereder øker kraftig selv ved beskjedne temperaturstigninger. Hvis ingen Ekspansjonskar  er installert, vil denne trykkøkningen ødelegge rørledninger og flere andre komponenter.

Ekspansjonsventil

Komponent i en varmepumpe. Ekspansjonsventilen reduserer trykket og dermed også temperaturen i kjølemediet, slik at kjølemediet kan absorbere varme fra fordamperen. Det er også ekspansjonsventilen som regulerer strømningen, slik at ikke mer Kjølemiddel  blir sendt til fordamperen enn det som kan fordampes.

Energiakkumulator

En teknisk enhet (bereder) for effektiv lagring av varme. Akkumulatorens indre overflate, som er i kontakt med tappevannet, er i emalje, noe som bidrar til optimal vannhygiene. Den effektive isolasjonen minimerer energitapet.

Energibalanse

Sammenligning av tilført energi i forhold til utnyttet energi og Energitap . Kan brukes til å bestemme hvor økonomisk i bruk et anlegg er.

Energikilder

Det skilles mellom uttømmelige Energikilder  på den ene siden, som bare er tilgjengelig i begrenset grad, inkludert olje og gass, og som derfor bare skal brukes ekstremt sparsomt, og på den annen side Fornybare energikilder  som f.eks. sol, vind og vannkraft. Til tross for de store fremskrittene for tiden og på litt lengre sikt, vil Fornybare energikilder  fremdeles bare kunne dekke en liten del av vårt totale energibehov – på en økonomisk ansvarlig måte.

Energitap

Den energien som går tapt. Energitapet er forskjellen mellom tilført energi og utnyttet energi. I de avanserte varmesystemene fra Weishaupt reduseres energitapene til et minimum ved hjelp av effektive varmevekslere og eminent varmeisolasjon.

Up