Please select a page template in page properties.

Fagleksikon. Varmeteknikk
med enkle forklaringer.

Generelt om oppvarming. Fra A til Å

Det er mange tekniske begreper om oppvarming, som må forklares nærmere. Du finner de viktigste her i alfabetisk rekkefølge.

Digital brennerstyring

Driftsfaser av brenneren og overvåkningen blir utført med moderne brennerstyring. Herfra kan driftspersonalet enkelt og raskt hente et vell av informasjon om driften av brenneren. Servicemontørene kan hente ytterligere informasjon og dermed utføre en sikker og ukomplisert service og vedlikehold.

Display

Digital visning i en styreenhet. Vanligvis brukes LCD (Liquid Crystal Display ) til å vise så mye tekst så tydelig som mulig.

Drivhuseffekt

Global oppvarming på grunn av geotermiske endringer. Karbondioksid  er en viktig årsak til dette. Du kan redusere CO2 -Utslipp  ved å spare energi og redusere brennstofforbruk.

Duggpunkttemperatur

Hvis røykgastemperaturen faller under en viss grense, skilles dampen i røykgassen ut som Kondensvann  (se også Kondensvarme  og Kondensvann ).

Up