Please select a page template in page properties.

Fagleksikon. Varmeteknikk
med enkle forklaringer.

Generelt om oppvarming. Fra A til Å

Det er mange tekniske begreper om oppvarming, som må forklares nærmere. Du finner de viktigste her i alfabetisk rekkefølge.

CO

Giftig gass dannet ved forbrenning av karbonholdige stoffer. Hvis brenneren er justert riktig, vil utslippet være nesten null.

CO2

En gass som dannes ved forbrenning av karbonholdige stoffer. Når mengden Karbondioksid  i atmosfæren øker, oppstår klimaendringer. Jordens stigende temperatur kalles også drivhuseffekten. Ved å redusere brennstofforbruket slippes det også ut mindre Karbondioksid .

Up