Please select a page template in page properties.

Fagleksikon. Varmeteknikk
med enkle forklaringer.

Generelt om oppvarming. Fra A til Å

Det er mange tekniske begreper om oppvarming, som må forklares nærmere. Du finner de viktigste her i alfabetisk rekkefølge.

Blandedel

Mekaniske komponenter foran på brenneren, som sikrer det optimale blandingsforholdet mellom Brennstoff  og Forbrenningsluft .

Blandeventil

Via denne ventilen tilføres varmt vann og kaldt vann som blandes til riktig blandetemperatur.

Brenner

En viktig del av varmesystemet. Brenneren forbrenner brennstoffet ved hjelp av luft og genererer varme. Brennstoffet som brukes er hovedsakelig lettolje eller gass. Gjennom moderne teknisk videreutvikling av brennerstyringen har det vært mulig å redusere utslippsverdiene fra forbrenningen til et minimum og samtidig øke effektiviteten.

Brennermotor

En elektrisk motor som driver viftehjulet, som forsyner brenneren med luft. På oljebrennere driver brennermotoren også
oljepumpen.
Weishaupt garanterer kvaliteten på disse motorene, som har blitt produsert av Weishaupt selv i flere tiår.

Brennstoff

Som Brennstoff  brukes f.eks. lettolje, naturgass, F-gass, biogass, som hovedsakelig består av hydrokarbonmolekyler. Energien i disse brennstoffene frigjøres ved forbrenning med luft.

Brennverdi, nedre

Mengden av varme som frigjøres ved fullstendig forbrenning av en kubikkmeter gass (standardtilstand) eller et kilo lettolje når vannet som genereres av forbrenningen er i dampform. Den nedre brennverdien er oppgitt i kWh/m3 eller kWh/kg og i kort form også som brennverdi Hn.

Brennverdi, øvre

Mengden av varme som frigjøres ved fullstendig forbrenning av en kubikkmeter gass (standardtilstand) eller et kilo lettolje når vannet som genereres av forbrenningen er i flytende form. Den øvre brennverdien er oppgitt i kWh/m3 eller kWh/kg og i kort form også som brennverdi Ho.

Up