Please select a page template in page properties.

Fagleksikon. Varmeteknikk
Enkle forklaringer.

Generelt om oppvarming. Fra A til Å

Det er mange tekniske begreper om oppvarming, som må forklares nærmere. Du finner de viktigste her i alfabetisk rekkefølge.

Virkningsgrad

Forskjellen mellom tilført og utnyttet energi. Jo lavere røykgasstemperaturene og tur- og returtemperaturene, jo høyere er effektiviteten av anlegget.

Up