Please select a page template in page properties.

Fagleksikon. Varmeteknikk
Enkle forklaringer.

Generelt om oppvarming. Fra A til Å

Det er mange tekniske begreper om oppvarming, som må forklares nærmere. Du finner de viktigste her i alfabetisk rekkefølge.

Brennstoff

Som brennstoff brukes f.eks. lettolje, naturgass, F-gass, biogass, som hovedsakelig består av hydrokarbonmolekyler. Energien i disse brennstoffene frigjøres ved forbrenning med luft.

Up