Please select a page template in page properties.

Fagleksikon. Varmeteknikk
Enkle forklaringer.

Generelt om oppvarming. Fra A til Å

Det er mange tekniske begreper om oppvarming, som må forklares nærmere. Du finner de viktigste her i alfabetisk rekkefølge.

Wasserdampf

På grunn av de høye temperaturene under forbrenningen dannes vanndamp av vann og oksygen. I løpet av denne prosessen forbrukes energi som kan gjenvinnes gjennom kondensering.

Up