Please select a page template in page properties.

Fagleksikon. Varmeteknikk
Enkle forklaringer.

Generelt om oppvarming. Fra A til Å

Det er mange tekniske begreper om oppvarming, som må forklares nærmere. Du finner de viktigste her i alfabetisk rekkefølge.

Varmeveksler

En teknisk innretning for overføring av varme fra forbrenningen til det vann som skal varmes opp. Varmeveksleren er en viktig del av kjelen og er avgjørende for effektiviteten.

Up