Please select a page template in page properties.

Fagleksikon. Varmeteknikk
Enkle forklaringer.

Generelt om oppvarming. Fra A til Å

Det er mange tekniske begreper om oppvarming, som må forklares nærmere. Du finner de viktigste her i alfabetisk rekkefølge.

Energiakkumulator

En teknisk enhet (bereder) for effektiv lagring av varme. Akkumulatorens indre overflate, som er i kontakt med tappevannet, er i emalje, noe som bidrar til optimal vannhygiene. Den effektive isolasjonen minimerer energitapet.

Up