Please select a page template in page properties.

Fagleksikon. Varmeteknikk
Enkle forklaringer.

Generelt om oppvarming. Fra A til Å

Det er mange tekniske begreper om oppvarming, som må forklares nærmere. Du finner de viktigste her i alfabetisk rekkefølge.

Verflüssiger

En kondensator fungerer som en Varmeveksler  i varmepumpen. Den gjør kjølemediet flytende ved å frigjøre energi til varmepumpen.

Up