Please select a page template in page properties.

Fagleksikon. Varmeteknikk
Enkle forklaringer.

Generelt om oppvarming. Fra A til Å

Det er mange tekniske begreper om oppvarming, som må forklares nærmere. Du finner de viktigste her i alfabetisk rekkefølge.

Fordamper

Varmeveksleren i en varmepumpe. Den fordamper kjølemediet ved å ta opp energi fra varmekilden.

Up