Please select a page template in page properties.

Fagleksikon. Varmeteknikk
Enkle forklaringer.

Generelt om oppvarming. Fra A til Å

Det er mange tekniske begreper om oppvarming, som må forklares nærmere. Du finner de viktigste her i alfabetisk rekkefølge.

Forbrenningsluft

Inneholder opptil 21 % oksygen, noe som er nødvendig for enhver forbrenning. I tillegg er det 78 % bundet nitrogen i luften. For fullstendig forbrenning av 1 kubikkmeter gass eller 1 liter lettolje kreves ca. 10 kubikkmeter forbrenningsluft.

Up