Please select a page template in page properties.

Fagleksikon. Varmeteknikk
Enkle forklaringer.

Generelt om oppvarming. Fra A til Å

Det er mange tekniske begreper om oppvarming, som må forklares nærmere. Du finner de viktigste her i alfabetisk rekkefølge.

Verbrennungsgase

Produkt som oppstår ved forbrenning av Brennstoff  og Forbrenningsluft . Hoveddelen består av Karbondioksid  (CO2 ) og Vanndamp .

Up