Please select a page template in page properties.

Fagleksikon. Varmeteknikk
Enkle forklaringer.

Generelt om oppvarming. Fra A til Å

Det er mange tekniske begreper om oppvarming, som må forklares nærmere. Du finner de viktigste her i alfabetisk rekkefølge.

Umwälzpumpen

Elektriske pumper som leder varmtvannet inn i radiatorer eller gulvvarmerør. De elektriske kjelkretspumpene er et krav.

Up