Please select a page template in page properties.

Fagleksikon. Varmeteknikk
Enkle forklaringer.

Generelt om oppvarming. Fra A til Å

Det er mange tekniske begreper om oppvarming, som må forklares nærmere. Du finner de viktigste her i alfabetisk rekkefølge.

Varmtvannsbereder

En teknisk innretning (bereder) som overfører varmen fra det oppvarmede vannet til tappevannet for bruk i f.eks. dusj og badekar (se også Energiakkumulator ).

Up