Please select a page template in page properties.

Fagleksikon. Varmeteknikk
Enkle forklaringer.

Generelt om oppvarming. Fra A til Å

Det er mange tekniske begreper om oppvarming, som må forklares nærmere. Du finner de viktigste her i alfabetisk rekkefølge.

Kondenswasser

Hvis røykgassen faller under en viss temperaturgrense, omdannes den inneholdte dampen til kondensvann (kondensat). Den energi som genereres av denne omdannelsen – kondensvarmen – kan anvendes.

Up