Please select a page template in page properties.

Fagleksikon. Varmeteknikk
Enkle forklaringer.

Generelt om oppvarming. Fra A til Å

Det er mange tekniske begreper om oppvarming, som må forklares nærmere. Du finner de viktigste her i alfabetisk rekkefølge.

Karbondioksid

En gass som dannes ved forbrenning av karbonholdige stoffer. Når mengden karbondioksid i atmosfæren øker, oppstår klimaendringer. Jordens stigende temperatur kalles også drivhuseffekten. Ved å redusere brennstofforbruket slippes det også ut mindre karbondioksid.

Up