Please select a page template in page properties.

Fagleksikon. Varmeteknikk
Enkle forklaringer.

Generelt om oppvarming. Fra A til Å

Det er mange tekniske begreper om oppvarming, som må forklares nærmere. Du finner de viktigste her i alfabetisk rekkefølge.

Varmesystem

En teknisk innretning for overføring av varme fra forbrenningen til det vann som skal varmes opp. Med den nye generasjonen av kjeler fra Weishaupt er energitapet betydelig lavere på grunn av de effektive varmevekslere og den fremragende varmeisolasjonen.

Up