Please select a page template in page properties.

Fagleksikon. Varmeteknikk
Enkle forklaringer.

Generelt om oppvarming. Fra A til Å

Det er mange tekniske begreper om oppvarming, som må forklares nærmere. Du finner de viktigste her i alfabetisk rekkefølge.

Kältemittel

Flytende stoff som brukes til overføring av varme i varmepumper. Ved lavt trykk og lav temperatur absorberer kjølemediet varme, og ved høyere trykk og temperaturer avgir det varmen. I løpet av disse fasene endrer sig også aggregattilstanden.

Up