Please select a page template in page properties.

Fagleksikon. Varmeteknikk
Enkle forklaringer.

Generelt om oppvarming. Fra A til Å

Det er mange tekniske begreper om oppvarming, som må forklares nærmere. Du finner de viktigste her i alfabetisk rekkefølge.

Fyringsautomat

Støtter driftsprosessen under forbrenning ved hjelp av moderne mikroprosessorer. Den digitale styringen gir brukeren mange ekstra fordeler. Fyringsautomaten gjør det også enklere og raskere for serviceteknikeren å utføre service på brenneren (se også Digital brennerstyring ).

Up