Please select a page template in page properties.

Fagleksikon. Varmeteknikk
Enkle forklaringer.

Generelt om oppvarming. Fra A til Å

Det er mange tekniske begreper om oppvarming, som må forklares nærmere. Du finner de viktigste her i alfabetisk rekkefølge.

Expansionsventil

Komponent i en varmepumpe. Ekspansjonsventilen reduserer trykket og dermed også temperaturen i kjølemediet, slik at kjølemediet kan absorbere varme fra fordamperen. Det er også ekspansjonsventilen som regulerer strømningen, slik at ikke mer Kjølemiddel  blir sendt til fordamperen enn det som kan fordampes.

Up