Please select a page template in page properties.

Fagleksikon. Varmeteknikk
Enkle forklaringer.

Generelt om oppvarming. Fra A til Å

Det er mange tekniske begreper om oppvarming, som må forklares nærmere. Du finner de viktigste her i alfabetisk rekkefølge.

Brennermotor

En elektrisk motor som driver viftehjulet, som forsyner brenneren med luft. På oljebrennere driver brennermotoren også oljepumpen. Weishaupt garanterer kvaliteten på disse motorene, som har blitt produsert av Weishaupt selv i flere tiår.

Up