Please select a page template in page properties.

Fagleksikon. Varmeteknikk
Enkle forklaringer.

Generelt om oppvarming. Fra A til Å

Det er mange tekniske begreper om oppvarming, som må forklares nærmere. Du finner de viktigste her i alfabetisk rekkefølge.

Utlufter

Utluftere brukes til å fjerne luft fra det varme vannet i rørledninger, beredere og i kjeler. For å lette prosessen senkes vannhastigheten via en dempningsstrekning. Luft har lavere tetthet enn vann, stiger oppover, styres og ledes ut sikkert via utlufteren.

Up