Please select a page template in page properties.

Fagleksikon. Varmeteknikk
Enkle forklaringer.

Generelt om oppvarming. Fra A til Å

Det er mange tekniske begreper om oppvarming, som må forklares nærmere. Du finner de viktigste her i alfabetisk rekkefølge.

Energikilder

Det skilles mellom uttømmelige Energikilder  på den ene siden, som bare er tilgjengelig i begrenset grad, inkludert olje og gass, og som derfor bare skal brukes ekstremt sparsomt, og på den annen side fornybar energi som f.eks. sol, vind og vannkraft. Til tross for de store fremskrittene for tiden og på litt lengre sikt, vil fornybar energi fremdeles bare kunne dekke en liten del av vårt totale energibehov – på en økonomisk ansvarlig måte.

Up