Please select a page template in page properties.

Fagleksikon. Varmeteknikk
Enkle forklaringer.

Generelt om oppvarming. Fra A til Å

Det er mange tekniske begreper om oppvarming, som må forklares nærmere. Du finner de viktigste her i alfabetisk rekkefølge.

Utslipp

Generell betegnelse for miljøskadelige stoffer som på brennere fra Weishaupt gjennom videreutvikling er redusert til et minimum. Weishaupt er også verdens ledende produsent av brennere. Spesielt har utslipp av Nitrogenoksid  (som bidrar til sur nedbør) blitt betydelig redusert de siste årene.

Up