Please select a page template in page properties.

Fagleksikon. Varmeteknikk
Enkle forklaringer.

Generelt om oppvarming. Fra A til Å

Det er mange tekniske begreper om oppvarming, som må forklares nærmere. Du finner de viktigste her i alfabetisk rekkefølge.

Display

Digital visning i en styreenhet. LCD (Liquid Crystal Display) er vanligvis brukes til å vise så mye tekst så tydelig som mulig.

Up